Työtaistelutoimenpiteen johdosta tehtävästä kieltäytyneelle ei tarvinnut maksaa palkkaa

12.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:35

Työsopimus – Työpalkka – Työsuorituksen estyminen
Syrjintä
Yhdenvertaisuuslaki – Hyvitys

Ammattiliitto oli julistanut alalle
perehdytyskiellon, jonka mukaan vuokratyöntekijöitä ei perehdytetty
eikä koulutettu työtehtäviin. Työtaistelun piiriin kuulunut työntekijä
oli kieltäytynyt kahtena päivänä perehdytyskiellon takia työnantajan
hänelle osoittamista perehdyttämistehtävistä, mutta hän oli ilmoittanut
olevansa käytettävissä tavanomaisiin lajittelu- ja jakelutehtäviinsä.
Työnantaja oli lähettänyt työntekijän kotiin molempina päivinä, eikä
ollut maksanut hänelle palkkaa loppupäivän tunneilta. Työntekijä vaati
kanteessaan, että työnantaja velvoitetaan suorittamaan hänelle täysi
palkka kyseisiltä tunneilta sekä yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä
ammattiyhdistystoimintaan perustuvan syrjinnän vuoksi.

Korkein
oikeus katsoi, että työntekijän kieltäydyttyä työtaistelun vuoksi
hänelle osoitetusta perehdyttämistyöstä työnantaja ei ollut velvollinen
hyväksymään häneltä sellaista työsuoritusta, joka olisi käsittänyt vain
lajittelu- ja jakelutyötä. Koska työnteko ei ollut estynyt työnantajasta
johtuvasta syystä vaan työtaistelun vuoksi, työnantaja ei ollut
velvollinen maksamaan palkkaa työnteon estymisen ajalta. Työnantaja ei
ollut menettelyllään syrjinyt työntekijää ammattiyhdistystoimintaan
osallistumisen takia. (Ään.)