Starttipistooli, joka on ollut muunnettavissa kaasupatruunoita ampuvaksi, oli luvanvarainen

4.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

VaaHO:2019:1

Ampuma-aserikos
Starttipistooli

Kysymys siitä, oliko
ampuma-aserikoksena rangaistavaa sellaisen starttipistoolin
hallussapito, joka voidaan muuntaa kaasuaseeksi, mutta ei luotiaseeksi.