Sopimuskokonaisuudessa ei ollut kyse kiinteistön vuokrauksesta, vaan arvonlisäverotuksessa kiinteistön myynnistä

27.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin HAO:

Arvonlisävero – Kiinteistön vuokraus – Esisopimus kiinteistön kaupasta – Sopimusehdot – Sopimuskokonaisuus – Tavaran vai palvelun myynti

Yhtiö oli tehnyt samaa kiinteistöä
koskien kahden vuoden määräaikaisen vuokrasopimuksen sekä kiinteistön
kauppaa koskevan esisopimuksen saman sopimusosapuolen kanssa. Asiassa
oli ratkaistavana, pidettiinkö järjestelyä kiinteistön vuokrauksena vai
myyntinä.

Hallinto-oikeus totesi, että sopimuksia, jotka
edellyttävät toisiaan, tulkitaan ja muutenkin arvioidaan yhtenä
kokonaisuutena. Kun otettiin huomioon, että vuokrasopimuksen
voimaanastumisen ehtona on ollut kiinteistön kaupan esisopimuksen
allekirjoittaminen ja esisopimus oli tehty noudattaen maakaaressa
säädettyjä muotomääräyksiä kaupanvahvistajan vahvistamana sekä muut
ennakkoratkaisuhakemuksessa mainitut sopimusehdot, hallinto-oikeus
katsoi, että kyseisellä sopimuskokonaisuudella määrättiin kiinteistön
omistusoikeuden siirtymisestä vuokralleottajalle sopimuskauden päätyttyä
arvonlisäverodirektiivin 14 artiklan 2 kohdan b alakohdassa
tarkoitetulla tavalla. Näin ollen ennakkoratkaisuhakemuksessa
tarkoitetussa sopimuskokonaisuudessa ei ollut kyse kiinteistön
vuokrauksesta, vaan järjestelyä oli kokonaisuutena arvioiden
arvonlisäverotuksessa pidettävä kiinteistön myyntinä.

Ennakkoratkaisu on annettu ajalle 13.4.2018-31.12.2019.

Äänestys 2-1.