Rikosasioiden käsittelyn toimivuudesta selvitys

8.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvityksen tekee professori Matti Tolvanen.

Oikeusministeriö ja
sisäministeriö ovat käynnistäneet selvityksen poliisin,
syyttäjälaitoksen ja käräjäoikeuksien käytännöistä ja menettelytavoista.
Selvityksen tarkoituksena on arvioida rikosprosessin toimivuutta
erityisesti Lean-periaatteiden näkökulmasta.

Nyt tehtävän
selvityksen tavoitteena on lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja
varmistaa rikosketjun toimivuus. Erityistä huomiota selvityksessä
kiinnitetään odotusaikoihin ja asioiden sujuvuuteen. Selvityksessä
kuullaan niin poliisin, syyttäjälaitoksen kuin tuomioistuinten
edustajia.

Lean-periaatteet ovat tuotantotalouden menetelmä,
jossa keskeistä on muun muassa hukan, kuten odotusaikojen, vähentäminen
ja keskittyminen prosessin tavoitteiden kannalta tarpeellisiin
toimintoihin.

Selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä,
kyetäänkö rikosasioita käsittelemään heti kokonaan ja sisältyykö
nykyisiin menettelyihin tarpeettomia jonoja. Lisäksi arvioidaan,
tehdäänkö rikosprosessissa työtä, joka ei edistä rikosvastuun
toteutumista, oikeussuojan antamista, oikeusturvasta huolehtimista tai
rikosten ehkäisyä.

Selvityksessä kartoitetaan myös, toimivatko
massarikosten nopeaan käsittelyyn liittyvät käytännöt, onko syyttäjien
toiminta sovitettu yhteen poliisin ja tuomioistuinlaitoksen kanssa,
tehdäänkö eri viranomaisissa päällekkäistä tai turhaa työtä sekä onko
viranomaisilla käytössään hyviä käytäntöjä, joita voisi ottaa käyttöön
valtakunnallisesti.

Vakavampien rikosasioiden osalta
selvityksessä tarkastellaan muun muassa sitä, toimiiko poliisin ja
syyttäjän välinen esitutkintayhteistyö, pystyvätkö syyttäjät panostamaan
riittävästi esitutkintayhteistyöhön, ovatko menettelyt sujuvat ja
yhdenmukaiset sekä toimiiko loppulausuntomenettely. Erityistä huomiota
selvityksessä kiinnitetään lapsiin kohdistuviin vakaviin rikoksiin.

Selvityksen tekee professori Matti Tolvanen. Hankkeen pysyvinä asiantuntijoina toimivat Keskusrikospoliisin päällikkö Tero Kurenmaa ja apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe. Työn määräaika on 31. joulukuuta 2019.

Rikosasioiden käsittelyn toimivuudesta selvitys