Rikollisuus laskussa, seksuaalirikokset poikkeuksena

17.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavana aikana.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan
poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tuli vuoden 2019
ensimmäisellä neljänneksellä kaikkiaan
93 800 rikoslakirikosta, mikä
on 2 700 tapausta (2,8 prosenttia) vähemmän
kuin vuoden 2018 tammi-maaliskuussa. Omaisuusrikoksia tuli tietoon
41 000, mikä on 4,2 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.
Raiskauksia ilmoitettiin 27,6 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna
vastaavana aikana.
Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on
poliisin kirjaamia. Vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana
poliisin tietoon tuli 126 100 rikosta ja rikkomusta, mikä
on 34,6 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018. Rikoslakirikoksia
tuli poliisin tietoon 91 600, mikä on 2,6 prosenttia vähemmän
kuin vuonna 2018 tammi–maaliskuussa. Automaattisen
liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin PATJA-järjestelmään
noin 80 päivän viiveellä, mikä vaikuttaa etenkin
liikennerikkomusten määrään.

Tullin tietoon tuli vuoden 2019 tammi–maaliskuun aikana
2 000 ja rajavartiolaitoksen tietoon 1 100 rikosta ja
rikkomusta. Vuoden 2018 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna
tullin tietoon tulleet rikokset ja rikkomukset vähenivät 17,1
prosenttia ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet vähenivät
7,5 prosenttia. Rikoslakirikoksia tuli tullin tietoon
1 700 ja rajavartiolaitoksen tietoon 600.

Väkivaltarikokset

Pahoinpitelyrikoksia kirjattiin tammi-maaliskuussa 7 400,
mikä on 0,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Törkeitä
pahoinpitelyitä tuli ilmi 376, mikä on 24 tapausta enemmän
kuin vuotta aiemmin. Henkirikoksia tuli ilmi 23, mikä on 8 tapausta
enemmän kuin vuonna 2018 tammi-maaliskuussa. Henkirikoksen
yrityksiä tuli tietoon 65, mikä on 8 tapausta vähemmän kuin
edellisvuonna.

Raiskauksia ilmoitettiin 379 eli 82 tapausta (27,6
prosenttia) enemmän kuin vuoden 2018 tammi–maaliskuussa.
Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon 417 mikä on
28,7 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Lisäksi
ilmoitettiin 264 muuta seksuaalirikosta. Näistä 122 oli
seksuaalista ahdistelua, mikä on 6 tapausta (5,2 prosenttia)
enemmän kuin vuonna 2018. Lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä on
ilmoitettu 2010-luvulla eniten vuoden 2013 toisella neljänneksellä.
Tuolloin ilmoitettiin 612 lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä.
Viranomaisten tietoon tulleiden raiskausten ja lapsen seksuaalisten
hyväksikäyttöjen määrät vaihtelevat vuosittain paljonkin.
Yksittäiset rikosilmoitukset voivat sisältää usean osateon
käsittäviä tapahtumasarjoja.

Omaisuusrikokset

Omaisuusrikoksia tuli vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen
aikana tietoon yhteensä 41 000, mikä on 1 800 tapausta
(4,2 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan.

Petoksia (petos, lievä petos, törkeä petos RL 36:1–3) tuli
ilmi 6 900, mikä on 10,2 prosenttia enemmän kuin
edellisvuoden tammi–maaliskuussa. Törkeitä petoksia tuli
ilmi 440, mikä on 12,7 prosenttia vähemmän kuin vuotta
aiemmin.

Maksuvälinepetoksia tuli vuoden 2019 tammi–maaliskuun
aikana ilmi 1 300, mikä on 200 tapausta
(13,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.
Maksuvälinepetoksista törkeitä oli 43. Maksuvälinepetosten määrä on
ollut laskussa parin viime vuoden ajan. Erityisesti ulkomailla tai
sieltä käsin tehdyt maksuvälinepetokset ovat vähentyneet.

Ryöstöjä ilmoitettiin 355, mikä on 6,8 prosenttia
vähemmän kuin vuoden 2018 alussa. Ryöstöistä törkeitä oli 69.
Kavalluksia ja törkeitä kavalluksia tuli ilmi  800, mikä on
9,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018
tammi–maaliskuussa.

Varkausrikoksia (varkaus, törkeä varkaus, näpistys) tuli tietoon
vuoden 2019 tammi–maaliskussa 22 400, mikä on
 1 300 tapausta (5,4 prosenttia) vähemmän kuin
vuonna 2018. Törkeitä varkauksia kirjattiin 550, mikä on 4,5
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Asuntomurtoja tuli ilmi
800, mikä on 10,3 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.
Myymälävarkauksia ja -näpistyksiä ilmoitettiin 10 100, mikä on
0,5 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Vuoteen 2009 verrattuna
myymälävarkauksien ja –näpistyksien määrä on laskenut noin 15
prosenttia.

Vuoden 2019 tammi–maaliskuussa moottoriajoneuvon
luvattomia käyttöjä ja anastuksia sekä moottorikulkuneuvon
käyttövarkauksia ilmeni 960, mikä on 5,2 prosenttia vähemmän
kuin edellisvuonna. 2000-luvun alusta näiden rikosten määrä on
laskenut alle puoleen.

Vahingontekoja ilmoitettiin vuoden 2019 tammi–maaliskuussa
5 400, mikä on 900 tapausta (14,1 prosenttia)
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Törkeitä vahingontekoja ilmoitettiin
48. Vahingontekojen määrä on ollut pääosin laskussa vuodesta 2009
lähtien, jolloin niitä tuli tammi–maaliskuussa
ilmi 10 400.

Muut rikokset

Rattijuopumuksia tuli vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä
tietoon kaikkiaan 4 300, mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin
vuonna 2018 vastaavana aikana. Tietoon tulleista rattijuopumuksista
runsas kolmannes oli törkeitä rattijuopumuksia. Törkeitä
rattijuopumuksia tuli tietoon 1 500, mikä on
1,7 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Perusmuotoiset
rattijuopumukset lisääntyivät 8,1 prosenttia. Perusmuotoisista
rattijuopumuksista noin 65 prosenttia johtui huumaavan aineen
käytöstä. Vielä vuonna 2013 törkeitä rattijuopumuksia oli yli
puolet kaikista rattijuopumuksista.

Huumausainerikoksia kirjattiin 7 200, mikä on 2,5
prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Törkeiden
huumausainerikosten määrä kasvoi 16,3 prosenttia. Niitä tuli
ilmi 400. Noin kaksi kolmesta huumausainerikoksesta on
käyttörikoksia. Niitä tuli ilmi 4 800, mikä on
1,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2018
tammi–maaliskuussa.

Vuoden 2019 tammi–maaliskuussa ilmoitettiin 1 100
identiteettivarkautta, mikä on 80 tapausta (7,9 prosenttia) enemmän
kuin vuonna 2018. Identiteettivarkaus lisättiin rikoslakiin
4.9.2015 ja vuoden 2015 lopulla siitä tehtiin 518
rikosilmoitusta.

Liikenneturvallisuuden vaarantamisia, törkeitä
liikenneturvallisuuden vaarantamisia ja liikennepakoja
tieliikenteessä (RL 23:1-2, 11) tuli ilmi 14 200, mikä on
1 500 tapausta (9,4 prosenttia) vähemmän kuin vuonna 2018.
Automaattisen liikennevalvonnan sakot kirjautuvat poliisin
PATJA-järjestelmään noin 80 päivän viiveellä, joten tiedot tulevat
vielä tarkentumaan.

Raiskauksia ja lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuli tietoon lähes 30 prosenttia enemmän