Korkeimman oikeuden vuosikertomus 2018 julkaistiin

30.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Myönnettyjen valituslupien määrä oli 6,3 prosenttia saapuneiden valituslupahakemusten määrästä.

Korkein
oikeus vietti viime vuonna 100-vuotisjuhliaan. Sen kunniaksi
järjestettiin useita tapahtumia niin oikeudenhoidon eri toimijoille ja
suurelle yleisölle kuin tuomioistuimen omalle henkilökunnallekin.
Huhtikuussa julkaistu KKO:n vuosikertomus sisältää muiden katsausten ja
tilastojen ohella kuvauksen myös juhlavuoden tapahtumista.

Asiamäärät laskussa

Vuosikertomuksen mukaan korkeimpaan oikeuteen saapui viime vuonna
kaikkiaan 2 055 asiaa eli noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin vuotta
aikaisemmin (2 303 asiaa). Asioita ratkaistiin 2 395 eli jotakuinkin
yhtä monta kuin edellisvuonna 2017. KKO ratkaisi näin ollen 340 asiaa
enemmän kuin samaan aikaan tuli vireille. Ennakkopäätöksiä julkaistiin
92.

Määrällisesti suurimman osan KKO:ssa käsitellyistä asioista
muodostivat valituslupahakemukset, joita saapui 1 847. Niistä melko
tarkkaan puolet koski rikosasioita. Valituslupia myönnettiin
toimintavuonna 117 eli noin kymmenen prosenttia vähemmän kuin
2010-luvulla keskimäärin. Myönnettyjen valituslupien määrä oli siten 6,3
prosenttia saapuneiden valituslupahakemusten määrästä.

Ylimääräisiä muutoksenhakemuksia – suurimmaksi osaksi
tuomiovirhekanteluita ja tuomion purkua koskevia hakemuksia – kirjattiin
saapuneeksi 176 ja ratkaistiin pitkälti yli 200. Armahdusanomuksiin
liittyviä lausuntoja annettiin seitsemän.

Käsittelyajat nopeutuivat

KKO onnistui 100-vuotisjuhlavuotenaan tavoitteessaan nopeuttaa
juttujensa käsittelyä. Kaikkien toimintavuonna ratkaistujen asioiden
keskimääräinen käsittelyaika oli nyt 5,6 kuukautta aiemman kuuden
kuukauden sijaan. Myös hylättyjen valituslupahakemusten kohdalla
käsittelyaika lyheni edellisvuoden 5,1 kuukaudesta 4,3 kuukauteen.
Hakemusasioiden keskimääräinen käsittelyaika oli vuonna 2018 noin
yhdeksän kuukautta.

Tapauksissa, joissa valituslupa myönnettiin ja asia tutkittiin myös
valituksen perusteella, käsittelyaika kokonaisuudessaan oli keskimäärin
18,7 kuukautta, eli tässä kohdin hieman edellisvuotta pitempi (18,5 kk
vuonna 2017 ratkaistuissa valitusasioissa).