Korkeimman oikeuden presidentiksi esitetään Tatu Leppästä

11.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimman oikeuden nykyinen presidentti Timo Esko jää eläkkeelle syyskuun alussa.

Valtioneuvosto esittää,
että korkeimman oikeuden presidentiksi nimitetään oikeusneuvos,
oikeustieteen tohtori Tatu Leppänen 1. syyskuuta 2019 lukien. Tasavallan
presidentin on tarkoitus päättää nimityksestä perjantaina 12.
huhtikuuta.

Tatu Leppänen on toiminut oikeusneuvoksena
korkeimmassa oikeudessa vuodesta 2016 lähtien. Sitä ennen hän on
työskennellyt muun muassa Hyvinkään käräjäoikeuden laamannina,
käräjätuomarina Vantaan käräjäoikeudessa ja hovioikeudenneuvoksena
Helsingin hovioikeudessa.

Aiemmin Leppänen on toiminut muun
muassa lainsäädäntöneuvoksena oikeusministeriössä sekä apurahatutkijana
Helsingin yliopistossa. Hänellä on ollut myös luottamustoimia sekä
tehtäviä useissa eri toimikunnissa ja työryhmissä oikeusministeriön
hallinnonalalla.

Korkeimman oikeuden presidentin
nimittämismenettelystä ei laissa ole tarkempia säännöksiä. Asian
valmistelu tapahtuu jo vakiintuneen käytännön mukaisesti siten, että
oikeusministeri käy nimitysasiasta etukäteen keskusteluja sekä
korkeimman oikeuden että tasavallan presidentin kanssa. Näiden
keskustelujen ja kuulemisten pohjalta oikeusministeriö valmistelee
valtioneuvoston ratkaisuehdotuksen tasavallan presidentille
esiteltäväksi.

Korkeimman oikeuden presidentiksi esitetään Tatu Leppästä