Konkurssien määrä väheni tammi–maaliskuussa 2019 edellisvuodesta 9,5 prosenttia

17.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä rakentamisen päätoimialoilla.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan
tammi–maaliskuussa 2019 pantiin vireille
670 konkurssia, mikä on 70 konkurssia
(9,5 prosenttia) vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta
aiemmin. Henkilökunnan määrä konkurssiin haetuissa yrityksissä oli
kaikkiaan 3 138, mikä on 422 henkilöä
(11,9 prosenttia) vähemmän kuin edellisvuonna.

Vireille pantujen konkurssien määrä väheni teollisuuden ja
kaivostoiminnan, kaupan, kujetuksen- ja varastoinnin, majoitus- ja
ravitsemistoiminnan sekä muiden palvelujen päätoimialoilla.
Lukumääräisesti eniten konkurssit vähenivät muiden palvelujen
päätoimialalla. Alalla pantiin vireille 201 konkurssia, mikä
on 28 konkurssia (12,2 prosenttia) vähemmän kuin
edellisvuonna. Muiden palveluiden päätoimiala käsittää mm.
informaatio- ja viestintäpalvelut, rahoitus- ja vakuutustoiminnan,
kiinteistöalan toiminnan, ammatillisen, tieteellisen ja teknisen
toiminnan, hallinto- ja tukipalvelut, koulutuspalvelut, terveys- ja
sosiaalipalvelut sekä taide-, viihde- ja virkistystoiminnan.

Konkurssien määrä kasvoi maa-, metsä- ja kalatalouden sekä
rakentamisen päätoimialoilla. Lukumääräisesti eniten konkurssit
kasvoivat maa-, metsä- ja kalatalouden päätoimialalla. Alalla
pantiin vireille 6 konkurssia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vireille pannuilla konkursseilla tarkoitetaan kalenterivuoden
aikana konkurssiin haettuja yrityksiä, yhteisöjä tai luonnollisia
henkilöitä. Konkurssin vireilletulo ei läheskään aina merkitse
yrityksen tai ammatinharjoittajan “konkurssiin menemistä” ilmaisun
varsinaisessa merkityksessä. Konkurssi oikeudenkäyntinä on mutkikas
ja monia vaiheita käsittävä oikeusprosessi, jonka eri vaiheissa
menettely voi jäädä kesken.

Konkurssien määrä väheni tammi – maaliskuussa 2019 edellisvuodesta 9,5 prosenttia