KKO:lta ennakkopäätös miten turvaamistoimen edellytyksenä olevaa hukkaamisvaaraa arvioidaan

5.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:32

Turvaamistoimi – Takavarikko

Kysymys oikeudenkäymiskaaren 7 luvun 1
§:ssä tarkoitetun takavarikon edellytyksenä olevan hukkaamisvaaran
arvioinnista. Ks. KKO:1994:132 KKO:1994:133