Huoneiston käyttö väärän tarkoitukseen oli vähäinen rikkomus – huoneiston hallintaan otto pätemätön

17.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:38

Kiinteistöosakeyhtiö – Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan

Kiinteistöosakeyhtiön
yhtiöjärjestyksen mukaan huoneiston A käyttötarkoitus oli
kokoushuoneisto ja huoneiston I myymälä. Kiinteistöosakeyhtiö oli
hakenut rakennuslupaa huoneiston A käyttötarkoituksen muuttamiseksi
myyntinäyttelytilaksi. Huoneistoihin oikeuttavat osakkeet omistava
yhdistys oli haetun rakennusluvan mukaisesti yhdistänyt huoneistot
yhdeksi tilaksi ja vuokrannut ne tiloissa toimivalle
askartelutarvikemyymälälle. Kiinteistöosakeyhtiön yhtiökokous päätti
ottaa huoneiston A hallintaansa yhtiöjärjestyksen vastaisen käytön
perusteella. Yhdistys vaati kanteessaan yhtiökokouksen päätöksen
julistamista pätemättömäksi.

Tuomiosta ilmenevin perustein Korkein
oikeus katsoi, että osakehuoneistoa oli käytetty oleellisesti vastoin
yhtiöjärjestyksestä ilmenevää aiottua tarkoitusta.
Kokonaisarvioinnissaan Korkein oikeus piti rikkomusta kuitenkin
vähäisenä. Kun kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaiset
huoneiston haltuun ottamisen edellytykset eivät täyttyneet,
yhtiökokouksen päätös julistettiin pätemättömäksi. (Ään.) Ks.
KKO:2017:22 KKO:1992:9