Euroopan unionin neuvosto: EU:lta uudet säännöt tavarakauppaa ja digitaalisen sisällön myyntiä koskeville sopimuksille

15.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU ottaa käyttöön uudet säännöt, jotka tekevät kuluttajille tavaroiden ja digitaalisen sisällön ostamisesta ja yrityksille niiden myymisestä yli rajojen helpompaa ja turvallisempaa

Neuvosto hyväksyi tänään paketin, johon kuuluu direktiivi digitaalisen
sisällön ja digitaalisten palvelujen toimittamista koskevista
sopimuksista (digitaalista sisältöä koskeva direktiivi) ja direktiivi
tavarakauppaa koskevista sopimuksista (tavarakauppadirektiivi). Tämä
virallinen hyväksyntä tarkoittaa lainsäädäntökäsittelyn päättymistä.

Tavarakauppadirektiiviä sovelletaan kaikkiin tavaroihin, myös niihin,
joissa on digitaalisia osia, kuten älyjääkaappeihin. Uusilla säännöillä
otetaan käyttöön vähintään kahden vuoden takuuaika (siitä kun kuluttaja
vastaanottaa tavaran) ja käänteisen todistustaakan voimassaolo yhden
vuoden ajan kuluttajan eduksi. Maat voivat ylittää kyseiset ajat
pitääkseen voimassa kuluttajansuojansa nykyisen tason.

Seuraavat vaiheet

Seuraavaksi
direktiivi allekirjoitetaan virallisesti ja julkaistaan sen jälkeen
virallisessa lehdessä. Jäsenmailla on kaksi vuotta aikaa saattaa
direktiivi osaksi lainsäädäntöään.