Euroopan unionin neuvosto: EU parantaa rajatylittävää pääsyä verkkosisältöihin

15.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU lisää eurooppalaisten kuluttajien ulottuvilla verkossa olevien tv- ja radio-ohjelmien lukumäärää. Neuvosto hyväksyi tänään direktiivin, jolla helpotetaan näihin ohjelmiin sisältyvän tekijänoikeuksilla suojatun sisällön lisensointia. Näin ne ovat saatavilla kaikkialla EU:ssa

Lähetysten verkossa tarjottavien oheispalvelujen oikeuksien selvittäminen helpottuu

Käyttäjät odottavat yhä useammin, että he voivat
seurata tv- ja radio-ohjelmia milloin ja missä tahansa. Lähetystoimintaa
harjoittavat organisaatiot tarjoavatkin perinteisten tv- ja
radio-lähetystensä ohella verkossa yhä enemmän lähetystensä
oheispalveluja. Tällaisia palveluja ovat rinnakkaislähetykset
internetissä (simulcasting) ja mahdollisuus seurata ohjelmaa
alkuperäisen lähetysajankohdan jälkeen (catch up -palvelut).

Jotta
tällaiset palvelut voidaan asettaa saataville rajojen yli,
lähetystoiminnan harjoittajien on selvitettävä kaikkien eri alueiden
osalta oikeudet, jotka koskevat niiden lähetyksiin sisältyviä teoksia ja
muuta suojattua aineistoa. Direktiivi helpottaa tätä oikeuksien
selvittämistä antamalla lähetystoiminnan harjoittajalle mahdollisuuden
selvittää kaikki oikeudet siinä jäsenmaassa, johon se on pääasiallisesti
sijoittautunut.

Direktiiviä sovelletaan kaikkiin radio-ohjelmiin,
tv-uutisiin ja ajankohtaisohjelmiin sekä sellaisiin tv-ohjelmiin, jotka
ovat lähetystoiminnan harjoittajien kokonaan rahoittamia omia
tuotantoja. Nykyiset sopimukset säilyvät ennallaan neljän vuoden ajan
direktiivin voimaantulosta. Komissio arvioi kuuden vuoden kuluttua
direktiivin voimaantulosta, olisiko direktiiviä syytä soveltaa myös
muunlaisiin tv-ohjelmiin.

Rajatylittävien edelleenlähetysoikeuksien selvittäminen

Direktiivi helpottaa oikeuksien selvittämistä myös
silloin, kun yhdessä jäsenmaassa lähetettävä radio- tai tv-ohjelma
edelleenlähetetään samanaikaisesti, muuttamattomana ja lyhentämättömänä
toisessa jäsenmaassa.

Seuraavat vaiheet

Kun direktiivi on allekirjoitettu ja
julkaistu EU:n virallisessa lehdessä, jäsenmailla on 24 kuukautta aikaa
saattaa uudet säännöt osaksi lainsäädäntöään.

Lisätietoa