Euroopan komissio: EU:n oikeusalan tulostaulu 2019: Oikeuslaitoksen riippumattomuutta on suojattava

26.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan komissio julkaisee tänään EU:n oikeusalan tulostaulun 2019. Siinä esitetään vertaileva yleiskatsaus EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitosten riippumattomuudesta, laadusta ja toimivuudesta

Tulostaulu tarjoaa kansallisille viranomaisille tietoja, joiden avulla
ne voivat parantaa oikeuslaitoksiaan. Tulokset ovat vaihtelevia ja
osoittavat, että oikeusjärjestelmien toimivuus ja oikeudenkäytön laatu
ovat suhteellisesti parantuneet. Tulostaulusta käy kuitenkin ilmi, että
käsityksiin oikeuslaitoksen riippumattomuudesta liittyy yhä suurempia
haasteita.

Lisätietoa