EU-tuomioistuimen ennakkoratkaisu osoitti, ettei turvaamistoimelle ollut enää laillisia edellytyksiä

11.4.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:34

Turvaamistoimi – Turvaamistoimen peruuttaminen
Patentti – Lisäsuojatodistus

Markkinaoikeus oli lääkkeen
lisäsuojatodistuksen haltijan A Oy:n vaatimuksesta antamallaan
turvaamistoimella kieltänyt B Oy:tä muun ohella tarjoamasta ja tuomasta
maahan lisäsuojatodistuksessa tarkoitettujen vaikuttavien aineiden
yhdistelmää sisältävää rinnakkaislääkettä.

Turvaamistoimen
voimassa ollessa unionin tuomioistuin antoi lisäsuoja-asetusta koskevan
ennakkoratkaisun, jossa tulkittiin lisäsuojatodistuksen pätevyyden
edellytyksiä. Ennakkoratkaisupyyntö oli esitetty asiassa, joka koski
toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn vastaavanlaisen lisäsuojatodistuksen
pätevyyttä.

Korkein oikeus katsoi, että ennakkoratkaisu oli
täsmentänyt oikeustilaa ja horjuttanut olettamaa lisäsuojatodistuksen
pätevyydestä. B Oy:n vaatimuksesta Korkein oikeus määräsi
turvaamistoimen peruutettavaksi, koska turvaamistoimen edellytykset
eivät enää täyttyneet.