Virtuaalivaluutan myyntitulo verotetan luovutusvoittona

29.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:42

Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Omaisuuden käsite – Virtuaalivaluutta – Maksuväline – Arvopaperi – Ether

A oli sijoittanut varojaan
Ether-virtuaalivaluuttaan. Virtuaalivaluuttaa voidaan käyttää sekä
vaihdon välineenä että sijoituskohteena, ja sen arvo määräytyy kysynnän
ja tarjonnan mukaan.

A aikoi myydä ostamaansa
Ether-virtuaalivaluuttaa niin, että hän saisi vastikkeeksi virallista
valuuttaa eli euroja tai dollareita. A:lle virtuaalivaluutan
luovutuksista kertyvää voittoa ei ollut katsottava tuloverolain 53 §:n 8
kohdassa tarkoitetuksi valuuttakurssivoitoksi eikä tuloverolain 32
§:ssä tarkoitetuksi muuksi pääomatuloksi kuin luovutusvoitoksi. Jos A
myi omistamaansa Ether-virtuaalivaluuttaa, luovutusta oli pidettävä
tuloverolain 45 §:n 1 momentissa tarkoitettuna omaisuuden
luovuttamisena, johon oli sovellettava tuloverolain 46 §:n 1 momentin
luovutusvoiton laskemista koskevia säännöksiä.

Keskusverolautakunnan ennakkoratkaisu ajalle 1.1 – 31.12.2017.