Työsopimuksen ehto oli kohtuuton, kun työntekijän olisi pitänyt korvata saamansa koulutus irtisanoutumisen johdosta

22.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:28

Työsopimus – Työsopimuksen ehdot – Koulutuskustannukset – Kilpailukielto – Kohtuuttomat ehdot – Sopimusehdon sovittelu

A oli lokakuussa 2013
allekirjoitetun työsopimuksen perusteella työskennellyt B Oy:n
palveluksessa provisiopalkkaisena kiinteistönvälittäjänä toistaiseksi
voimassa olevassa työsuhteessa. Työsopimuksen ehdon mukaan A oli
velvollinen korvaamaan B Oy:lle sellaiset LKV-tutkintoon ja muuhun
erikoistumiseen tähtäävistä koulutuksista aiheutuneet kustannukset,
jotka olivat syntyneet 24 kuukauden aikana ennen työsuhteen päättymistä,
jos hän aloitti kuuden kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä
kilpailevan välitystoiminnan. A oli irtisanonut työsopimuksen päättymään
tammikuussa 2015 ja siirtynyt kilpailevan yhtiön palvelukseen. B Oy oli
tämän jälkeen vaatinut A:lta sopimusehdon perusteella korvausta
koulutuskustannuksista.

Korkein oikeus katsoi, että asiassa ei
ollut sovellettava kilpailukieltosopimusta koskevaa työsopimuslain 3
luvun 5 §:ää. Työsopimukseen sisältyvän ehdon soveltaminen oli kuitenkin
kohtuutonta, kun huomioon otettiin muun muassa koulutuksen laatu,
sovitun korvauksen määrä, korvausvelvollisuuden ajallinen kesto ja A:n
palkkaus. (Ään.)