Työryhmä lisäisi julkista tietoa yritysten varattomuudesta kaikkien saataville

19.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yrityksen varattomuuden voisi selvittää maksutta Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ).

Valtakunnanvoudinviraston
asettama työryhmä esittää, että tieto yrityksen toteamisesta ulosotossa
varattomaksi olisi helpommin kaikkien saatavilla. Tieto palvelisi
toimijoita, joilla on tarve arvioida yritysten taloudellista
luotettavuutta.

Raportissa esitetään, että yrityksen varattomuuden voisi selvittää
maksutta Yritys- ja yhteisötietojärjestelmästä (YTJ). Tämä edellyttäisi
lakimuutosta.

Työryhmän selvitys liittyy harmaan talouden ja talousrikollisuuden
torjunnan toimenpideohjelmaan vuosille 2016-2020. Työryhmän tehtävänä
oli kartoittaa varattomien yritysten aiheuttamia ongelmia sekä
mahdollisuuksia ongelmien vähentämiseksi. Työryhmässä oli
Valtakunnanvoudinviraston lisäksi edustettuina muita
yhteistyöviranomaisia.

Varattomista yrityksistä voi aiheutua harmia

Ulosotossa varattomaksi todetut yritykset pystyvät jatkamaan
toimintaansa varattomaksi toteamisen jälkeen. Kesken urakan paljastuva
yrityksen kyvyttömyys vastata sitoumuksistaan voi kuitenkin aiheuttaa
yritysten sopimuskumppaneille ja erityisesti kuluttaja-asiakkaille
merkittävää harmia ja taloudellista vahinkoa.

Lakisääteisiä velvoitteita laiminlyövät yritykset saattavat tuottaa
tavaroita ja palveluja edullisemmalla hinnalla kuin kilpailijat, jotka
hoitavat velvoitteensa asianmukaisesti.

Työryhmän loppuraportissa arvioitiin varattomuustietojen julkisen
saatavuuden lisäämisen lisäksi muitakin ratkaisuvaihtoehtoja, joilla
voitaisiin vähentää varattomien yritysten aiheuttamia ongelmia.
Työryhmän mukaan esimerkiksi varattomien yritysten poistamiseen
kaupparekisteristä liittyisi oikeudellisia ongelmia, minkä vuoksi se ei
kannattanut ehdotusta.

Lue raportti kokonaisuudessaan: Selvitys varattomista yrityksistä -hankkeen loppuraporttiAvautuu uuteen ikkunaan (pdf, 0.78 Mt)

Tiedote: Työryhmä lisäisi julkista tietoa yritysten varattomuudesta kaikkien saataville