Tontin omistajalla ei ollut oikeutta korvaukseen rasitteen perustamisesta

18.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:24

Kiinteistönmuodostamislaki – Rasite – Korvaus

Tonttia A oli käytetty asemakaavan
mukaiseen tarkoitukseen tontin B pysäköintialueena jo vuosia ennen kuin
tontin B omistaja haki rasitetoimitusta ajoneuvojen pitämistä varten.
Korkein oikeus katsoi, ettei tontille A aiheutunut huomattavaa haittaa
kiinteistörasitteen perustamisesta ottaen huomioon tontin
käyttötarkoitus ja se, ettei kaava mahdollistanut alueelle muuta
käyttöä.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla, että pysäköintialueen käyttöönoton yhteydessä oli
edellytetty, ettei alueen käyttöoikeudesta makseta korvausta. Tontin A
omistajalla ei ollut oikeutta saada korvausta kiinteistörasitteen
perustamisesta.