Syyttäjälaitoksen johtavat aluesyyttäjät valittu

29.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Johtavat aluesyyttäjät aloittavat tehtävissään 1.10.2019.

Syyttäjälaitoksen
johtavat aluesyyttäjät on valittu. Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen
on valinnut Etelä-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi
Harri Lindbergin, Länsi-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi aluesyyttäjäksi
Hannele Selin-Hakalan, Pohjois-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi
aluesyyttäjäksi Ilpo Virtasen ja Itä-Suomen syyttäjäalueen johtavaksi
aluesyyttäjäksi Tom Söderlundin.

Johtavat aluesyyttäjät aloittavat tehtävissään 1.10.2019 – samaan
aikaan kuin Syyttäjälaitos-niminen virasto aloittaa toimintansa. Johtava
aluesyyttäjä nimitetään virkaan viiden vuoden määräajaksi.

– Johtavan aluesyyttäjän tehtävä on merkittävä, sillä hän luo
edellytykset syyttäjäntoiminnan tehokkaalle ja valtakunnallisesti
yhdenmukaiselle toiminnalle. Hän myös vastaa syyttäjäalueellaan siitä,
että koko laitokselle asetetut tulos- ja muut tavoitteet saavutetaan ja
että aluetta kehitetään pitkäjänteisesti henkilöstöä kuullen ja sen
hyvinvoinnista huolehtien, valtakunnansyyttäjä Toiviainen sanoo.