Sakon muuntorangaistuksen käyttöä laajennetaan 2021 alkaen

28.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Toistuvasti samankaltaisiin rikkomuksiin syyllistyneen henkilön sakkorikos on jatkossa käsiteltävä tuomioistuinmenettelyssä.

Uudistus tulee voimaan 1.1.2021, kun poliisin ja oikeushallinnon tietojärjestelmäuudistukset valmistuvat.

Jos poliisi tai syyttäjä on määrännyt henkilölle vuoden sisällä
tehtyjen samankaltaisten tekojen perusteella vähintään kuusi
sakkorangaistusta, seitsemäs rikkomus käsitellään tuomioistuimessa.
Tällöin sakko on mahdollista muuntaa vankeudeksi, jos sitä ei saada
perityksi.

Päiväsakon muuntosuhdetta muutetaan siten, että neljä maksamatonta
päiväsakkoa vastaa yhtä päivää vankeutta. Tällä hetkellä kolme
päiväsakkoa vastaa yhtä päivää vankeutta. Muuntorangaistuksen
enimmäispituus alennetaan 60 päivästä 40 päivään vankeutta.

Hyväksyessään lainmuutokset eduskunta edellytti muun muassa, että
hallitus selvittää mahdollisuudet kehittää ja laajentaa
muuntorangaistukseen tuomittujen sijoittamista ulkopuoliseen laitokseen
päihdehuoltoon.