OM: Sähköisen todistusaineiston hankinta esillä EU:n oikeus- ja sisäasiainneuvoston kokouksessa 7-8.3.2019

4.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kokouksessa on tarkoitus saada eteenpäin lainsäädäntökokonaisuutta, joka tehostaisi ja nopeuttaisi lainvalvontaviranomaisten rajat ylittävää pääsyä sähköiseen todistusaineistoon rikostutkinnan yhteydessä (e-evidence). Esillä on tätä koskevan direktiiviehdotuksen hyväksyminen pohjaksi Euroopan parlamentin kanssa käytäviä neuvotteluja varten

Direktiivillä säänneltäisiin
palveluntarjoajien laillisten edustajien nimittämistä todistusaineiston
keräämiseksi rikosasioissa. Laillisilla edustajilla tarkoitetaan
esimerkiksi verkkopalveluja tarjoavien yritysten edustajia, joille
jäsenvaltioiden viranomaiset voisivat lähettää pyyntöjä ja määräyksiä
todistusaineiston saamiseksi. Kyse voisi olla esimerkiksi sähköpostin
sisältö- tai lähetystiedoista.