OM: EU:n varoihin kohdistuvien petosten torjuntaa tehostetaan

28.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Direktiivin EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten torjunnasta, niin sanotun unionipetosdirektiivin, edellyttämät muutokset lainsäädäntöön tulevat voimaan 1. huhtikuuta 2019

Direktiivi koskee muun muassa EU:n varoihin kohdistuvia vero- ja avustuspetoksia.

Muutosten tarkoituksena on muun ohessa
parantaa mahdollisuuksia estää ja selvittää sellaisia rikoksia, joiden
osalta tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. Direktiivillä on
merkitystä myös lähivuosina toimintansa aloittavan Euroopan
syyttäjänvirasto EPPO:n kannalta, sillä virasto osaltaan vastaa EU:n
taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia koskevista tutkinta- ja
syyttämistoimista.

Lisätietoa