Oikeusneuvos Tuula Pynnä unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi

8.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Nimityksestä päätti EU:n jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi eilen.

Korkeimman
oikeuden jäsen, oikeusneuvos Tuula Pynnä on nimitetty unionin
yleisen tuomioistuimen tuomariksi 1.9.2019 alkavalle kolmen vuoden
toimikaudelle.

Unionin tuomioistuimen yhteydessä Luxemburgissa toimiva unionin
yleinen tuomioistuin käsittelee muun muassa yksityishenkilöiden ja
yritysten nostamia kanteita unionin toimielimiä ja laitoksia vastaan.
Asiat voivat koskea esimerkiksi kilpailuoikeutta, valtiontukia,
immateriaalioikeuksia tai EU:n henkilöstösääntöjä.

Myös osa jäsenvaltioiden komissiota ja neuvostoa vastaan nostamista kanteista on yleisen tuomioistuimen toimivallassa.

Lisätiedot: Kansliapäällikkö Tommi Vuorialho, p. 02952 40110, tommi.vuorialho@oikeus.fi

Valtioneuvoston
kanslian tiedote 20.9.2018: Oikeusneuvos Tuula Pynnä Suomen ehdokkaaksi
unionin yleisen tuomioistuimen tuomariksi