Massavelkana maksetun veron palautusta ei voitu käyttää konkurssisaatavana olleen veron kuittaamiseen

18.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:39

Veronkanto – Veronkuittaus – Konkurssi – Kiinteistöveron palautus – Konkurssisaatavat

A Oy asetettiin konkurssiin 6.3.2013. A
Oy:n konkurssipesä vastasi vastuuvelvollisena vuodelta 2015 määrätystä
kiinteistöverosta ja maksoi sen konkurssipesän massavelkana.
Konkurssipesän oikaisuvaatimuksesta mainittua veroa palautettiin. Vaikka
vero-oikeudellisesti kysymyksessä oli verovelvolliselle eli A Oy:lle
maksettava veronpalautus, sitä ei voitu käyttää sellaisten A Oy:n
konkurssiin asettamista edeltäneiden verovelkojen suoritukseksi, joista
konkurssipesä ei ollut massavelkaisessa vastuussa.