Luovutusvoittoverotusta toimitettaessa ratkaisevaa oli se, mitä oli maksettu kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla

18.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:38

Henkilökohtaisen tulon verotus – Luovutusvoitto – Maatila ‒ Omaisuuden luovutus – Kuolinpesän ulkopuoliset varat

Perittävän veljenpoika D sai
pesänjakajan toimittamassa perinnönjaossa perittävän sisaren A:n
vastustuksesta huolimatta maatilan perintökaaren 25 luvun mukaisessa
jaossa käyvän hinnan alittavaa lunastuskorvausta vastaan.
Luovutusvoittoverotusta toimitettaessa A:n katsottiin luovuttaneen
jaossa omaisuutta D:lle siltä osin kuin D maksoi A:lle lunastushintaa
kuolinpesän ulkopuolisilla varoilla. Luovutuksesta saatu voitto oli A:n
veronalaista pääomatuloa. Verovuosi 2013.
Ks. KHO 1990 B 536 ja KHO 1968 II 537