Kun auto ei nauttinut kotirauhan suojaa, ei siellä tehtyä etsintää voinut saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi

8.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:23

Pakkokeino – Etsintä – Kotietsintä – Paikanetsintä
Oikeudenkäyntimenettely –Tutkimatta jättäminen

A:n kuljettamassa henkilöautossa oli
suoritettu paikanetsintä. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, että A:lla ei ollut oikeutta saattaa
paikanetsintää tuomioistuimen tutkittavaksi.