Koventamisperuste käytettävissä henkilön syyllistyttyä toisen kerran arvokuljetusryöstöön

7.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:21

Rangaistuksen määrääminen – Rangaistuksen mittaaminen – Koventamisperusteet

A ja B oli tuomittu arvokuljetusautoon
kohdistuneen törkeän ryöstön yrityksestä vankeusrangaistuksiin, joita
mitattaessa otettiin rikoslain 6 luvun 5 §:n 1 momentin 5 kohdan nojalla
rangaistusta koventavana seikkana huomioon se, että heidät kumpikin oli
kerran aikaisemmin tuomittu pitkähköihin vankeusrangaistuksiin
samankaltaisista teoista. Kysymys koventamisperusteen soveltamisesta.