KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista

10.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Välityskeskuksest eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi kaikille taksiautoilijoille

Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitysten mukaan
välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain kieltämällä
tavalla, kun ne eivät ole välittäneet Kela-kyytejä syrjimättömästi
kaikille taksiautoilijoille.

KKV on saanut viimeisen vuoden aikana yli 200 yhteydenottoa
taksiyrittäjiltä. Suurin osa yhteydenotoista on koskenut sitä, ottavatko
välityskeskukset uusia taksiautoilijoita välityksen piiriin ja
minkälaisilla ehdoilla tämä tapahtuu. Virasto on selvittänyt
taksimarkkinoilla esiintyviä ongelmia lähettämällä syksyllä 2018 yli 6
000 taksiautoilijalle kyselyn, johon vastasi noin 2 300 autoilijaa.
Kyselystä saatujen tietojen perusteella KKV epäilee, että useat
välityskeskukset saattavat toimia kilpailulain kieltämällä tavalla.

Kela-kyytejä tarjottava syrjimättömin ja tasapuolisin ehdoin

Erityisesti harvaan asutuilla alueilla merkittävä osa yksittäisen
taksiautoilijan tuloista tulee välityskeskusten välittämistä ja
yhteiskunnan tukemista kyydeistä. KKV on käynnistänyt useita eri
yhtiöitä koskevan tutkinnan siitä, ovatko välityskeskukset syyllistyneet
kilpailulain kieltämiin menettelyihin, kun ne eivät ole välittäneet
Kela-kyytejä kaikille autoilijoille syrjimättömästi. KKV:n saamien
tietojen mukaan välityskeskukset ovat saattaneet esimerkiksi kieltäytyä
ottamasta uusia autoilijoita välityksen piiriin tai välityskeskusten
autoilijoille asettamat ehdot on koettu syrjiviksi.

Välityskeskukset ovat alueellaan vahvoja toimijoita, joten niiden
toimintatapoja voidaan arvioida mahdollisen määräävän markkina-aseman
väärinkäytön näkökulmasta. Välityskeskukset ovat tyypillisesti alueen
autoilijoiden omistuksessa, ja välityskeskuksen piirissä tehtäviä
päätöksiä voidaan arvioida myös keskenään kilpailevien
taksiautoilijoiden välisenä epäiltynä kartelliyhteistyönä.

KKV on lähettänyt 1.3.2019 lähes kaikille Kela-kyytejä välittäville
välityskeskuksille laajat selvityspyynnöt, joissa virasto pyytää
välityskeskuksilta vastinetta epäilyihin. Selvityspyyntö on lähetetty
Kainuun Taksivälitys Oy:lle, Keskustaksi Oy:lle, Kokkolan Taksiliikenne
Oy:lle, Kuru-Taksi Oy:lle, Kymenlaakson Taksi Oy:lle, Lounais-Suomen
Taxidata Oy:lle, Oulun Aluetaksi Oy:lle, Pohjanmaan Taksi Oy:lle,
PRO-keskus Oy:lle, Taksi Päijänne Oy:lle, Taksi Saimaa Oy:lle, Tampereen
Aluetaksi Oy:lle ja Vaasan Ulataksi Oy:lle. Viraston alustava näkemys
on, että osassa välityskeskuksia on ongelmia, ja asiaa selvitetään nyt
kaikkien osalta. Uudellamaalla Kela on vastikään kilpailuttanut
uudelleen Kela-kyydit, ja uusi välityskeskus aloittaa 1.4.2019. Siksi
Uudellamaalla Kela-kyytejä välittävä välityskeskus ei ole tutkinnan
kohteena.

Lue lisää taksimarkkinaselvityksen tuloksista:

Tiedote: KKV epäilee useita taksien välityskeskuksia kielletyistä kilpailunrajoituksista