KHO arvioi osakepalkkiojärjestelmää, joka oli ulkoistettu hallinnointiyhtiölle

9.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:36

Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakepalkkiojärjestelmä – Palkkiojärjestelmää varten perustettu yhtiö

A Oyj aikoi tarjota
avainhenkilöilleen osakepalkkiojärjestelmän, jonka hallinnoinnin A Oyj
ulkoisti B Oy:lle. B Oy oli perustanut C Holding Oy:n A Oyj:n osakkeiden
hankkimista varten. Osapuolet olivat solmineet kolmikantaisen
hallinnointisopimuksen sekä siihen liittyvän rahoitussopimuksen.
Rahoitussopimuksen perusteella A Oyj myönsi C Holding Oy:lle
limiittilainan, jolla C Holding Oy hankki pörssistä omistukseensa A
Oyj:n osakkeita annettavaksi A Oyj:n palveluksessa työskenteleville
avainhenkilöille. Limiittilainan lainapääomaa oli tarkoitus kuitata
osakkeiden hankintamenon määrällä sitä mukaa kuin C Holding Oy
luovuttaisi A Oyj:n osakkeita tämän avainhenkilöille.

Asiassa
oli kysymys siitä, oliko A Oyj:llä oikeus vähentää osakkeiden
hankintamenoa vastaavat C Holding Oy:lle suoritetut maksut
täysmääräisesti vai vain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 18
§:n 3 momentissa säädettyjen rajoitusten puitteissa. Asiassa
sovellettavina pääsääntöinä olivat elinkeinotulon verottamisesta annetun
lain 7 §:n säännös ja sitä täsmentävä saman lain 8 §:n 1 momentin 4
kohdan säännös, jonka mukaan vähennyskelpoisia menoja ovat muun muassa
elinkeinotoiminnassa työskennelleiden henkilöiden palkat. Koska A Oyj ei
järjestelyssä hankkinut omia osakkeitaan, elinkeinotulon verottamisesta
annetun lain 16 §:n 9 kohdan omista osakkeista suoritetun määrän
vähennyskieltoa koskeva säännös eikä siten myöskään mainitusta
säännöksestä poikkeuksen tekevä saman lain 18 §:n 3 momentin säännös
tullut asiassa sovellettavaksi. A Oyj:llä oli oikeus vähentää osakkeiden
hankintamenoa vastaavat määrät täysimääräisesti. Äänestys 3-2.