Kaksi ennakkopäätöstä velkajärjestelyn maksuohjelmasta

4.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kolmen vai viiden vuoden maksuohjelman mukainen kertymä?

KKO:2019:19


Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma – Maksuohjelman kesto

Hovioikeus vahvisti velkajärjestelyssä maksuohjelman, jossa
velallinen määrättiin realisoimaan omistamansa asunto, johon ei
sisältynyt vakuudetonta arvoa. Maksuohjelmassa tavallisten velkojen
vähimmäiskertymä oli laskettu yksityishenkilön velkajärjestelystä
annetun lain 32 §:n nojalla viiden vuoden ajalta ja maksuohjelman
kestoksi oli tämän johdosta määrätty 63 kuukautta.

Korkeimman
oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, että kun
velallinen ei säilyttänyt omistusasuntoaan, maksuohjelman kestoa ei
voitu määrätä kolmea vuotta pidemmäksi tavallisten velkojen
vähimmäiskertymän kokoon saamiseksi. Kun maksuohjelman tuli vastata
velallisen maksukykyä, oli vähimmäiskertymäkin laskettava kolmen vuoden
maksuohjelman tuottaman kertymän mukaisesti.

KKO:2019:20


Yksityishenkilön velkajärjestely – Maksuohjelma
Siirtymäsäännös

A:lle oli vuonna 2014 vahvistettu
yksityishenkilön velkajärjestelyssä asunnon säilyttävä maksuohjelma,
jossa tavallisten velkojen vähimmäiskertymä oli laskettu kolmen vuoden
maksuohjelman mukaisesti. A haki muutosta maksuohjelmaan sen jälkeen,
kun yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain 32 §:ää oli
muutettu niin, että vähimmäiskertymä lasketaan aina viiden vuoden
maksuohjelman mukaisesti.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevillä perusteilla katsottiin, että tavallisten velkojen
vähimmäiskertymään oli luettava se kertymä, jonka viisi vuotta kestävä
maksuohjelma tuottaisi tavallisille velkojille.