Euroopan unionin neuvosto: Sähköistä todistusaineistoa koskeva säädöspaketti

8.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU:n neuvosto sopi kannastaan sääntöihin, jotka koskevat laillisten edustajien nimeämistä todistusaineiston keräämistä varten

EU on ryhtynyt parantamaan sähköisen todistusaineiston rajatylittävää
saatavuutta luomalla oikeudellisen kehyksen, joka mahdollistaa
oikeudellisten määräysten osoittamisen suoraan EU:ssa toimiville
palveluntarjoajille.

Neuvosto vahvisti tänään kantansa
direktiiviin, joka koskee laillisten edustajien nimeämistä
todistusaineiston keräämistä varten rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Direktiivi
on keskeinen väline sähköistä todistusaineistoa rikosoikeudellisissa
asioissa koskevista eurooppalaisista esittämis- ja
säilyttämismääräyksistä annettavan asetuksen, jota koskevan kantansa
neuvosto vahvisti viime joulukuussa, soveltamisessa, koska siinä
asetetaan palveluntarjoajien laillisten edustajien nimeämistä koskevat
säännöt. Edustajat vastaanottavat näitä määräyksiä ja reagoivat niihin.
Laillisille edustajille on tarve, koska ei ole olemassa yleistä
oikeudellista vaatimusta, joka velvoittaisi EU:n ulkopuoliset
palveluntarjoajat fyysiseen läsnäoloon unionissa silloin, kun palveluja
tarjotaan EU:ssa. Lisäksi tämän direktiivin mukaisesti nimettäviä
laillisia edustajia voitaisiin käyttää myös kansallisissa menettelyissä.