Euroopan komissio: Komission toteuttamilla lisätoimilla ammattihenkilöille täysi hyöty sisämarkkinoista

8.3.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio on toteuttanut 7.3 lisätoimia 26 jäsenvaltioon kohdistuvassa rikkomusmenettelyssä. Tavoitteena on varmistaa ammattipätevyyden tunnustamista koskevien EU-sääntöjen täysimääräinen täytäntöönpano

Kansalaiset ja yritykset eri puolilla Eurooppaa voivat saada täyden hyödyn vain hyvin toimivista sisämarkkinoista. Komissio toteuttaa tänään uusia täytäntöönpanotoimia 22. marraskuuta 2018 annetun sisämarkkinatiedonannon
mukaisesti. Tavoitteena on varmistaa, että kaikissa jäsenvaltioissa
noudatetaan täysimääräisesti ammattipätevyyden tunnustamista koskevia
EU-sääntöjä.

Ammattihenkilöt voivat liikkua EU:n sisämarkkinoilla
valtioiden rajojen yli ja harjoittaa ammattiaan tai tarjota palvelujaan
muissa jäsenvaltioissa. EU:ssa on annettu sääntöjä, jotka helpottavat
ammattihenkilöiden, kuten lääkäreiden tai arkkitehtien,
ammattipätevyyden tunnustamista muissa jäsenvaltioissa.
Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua direktiiviä 2013/55/EU modernisoitiin vuonna 2013, ja se oli saatettava osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä 18. tammikuuta 2016 mennessä.

Komissio lähetti perustellun lausunnon 24 jäsenvaltiolle (Alankomaat,
Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia,
Kypros, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi,
Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Yhdistynyt kuningaskunta) ja täydentävän virallisen ilmoituksen kahdelle jäsenvaltiolle (Latvia ja Viro sen vuoksi, että niiden lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ovat vastoin ammattipätevyyden tunnustamista koskevia EU-sääntöjä (direktiivi 2005/36/EY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2013/55/EU).

Lisätietoa