Yhtiön avainhenkilön merkitsemien osakkeiden luovutusvoitto verotettiin pääomatulona

21.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:26

Henkilökohtaisen tulon verotus – Ansiotuloa vai pääomatuloa – Johdon kannustinjärjestelmä – Holdingyhtiö – Osakkeista saatu luovutusvoitto

B-suvun jäsenet omistivat B Oy:n
ja C Oy:n. B Oy ja C Oy omistivat holdingyhtiö D Oy:n, jolle B Oy
vuonna 2008 suuntasi osakeannin. Kun D Oy oli merkinnyt B Oy:n
osakkeita, D Oy:n osakkeita tarjottiin merkittäväksi kolmelle B Oy:n
avainhenkilölle mukaan lukien yhtiön talousjohtajana elokuussa 2009
aloittanut A.

A merkitsi D Oy:n osakkeita marraskuussa
2009. A rahoitti osakkeiden merkintähinnan maksamisen C Oy:n antamalla
velalla, jonka vakuudeksi A panttasi merkitsemänsä D Oy:n osakkeet.
Lainan koroksi sovittiin 360 päivän euribor lisättynä 1 prosentin
marginaalilla. Lainaehtojen mukaan korkoa perittiin kerran vuodessa
30.9. Jos A ei jonain vuonna olisi saanut osakesijoituksesta tuottoa
niin paljon, että se olisi riittänyt koron maksuun, A:lla oli oikeus
vaatia korkoa lisättäväksi tuottoa ylittävältä osalta lainan pääomaan. C
Oy:n, A:n ja muiden B Oy:n avainhenkilöiden välisen osakassopimuksen
mukaan avainhenkilöillä ei ollut oikeutta luovuttaa osakkeitaan ilman C
Oy:n suostumusta. Jos avainhenkilön työsuhde B Oy:ssä päättyi, hänen oli
myytävä D Oy:n osakkeensa C Oy:lle.

A oli eronnut B Oy:n
palveluksesta marraskuussa 2010, ja hän myi vuonna 2011 osakkeet C
Oy:lle kauppahinnasta, joka ei ylittänyt osakkeiden käypää arvoa
kaupantekohetkellä. A:n tällöin saamaa luovutusvoittoa oli verotettava
luovutusvoittoja koskevien tuloverolain säännösten mukaisesti.

Verovuosi 2011.