Vakuutusoikeus: Vangilla ei oikeutta tapaturmakorvaukseen tauolla sattuneen johdosta

22.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korvauksen saamiselle säädetyt edellytykset ovat suppeammat kuin työtapaturma- ja ammattitautilaissa.

Vakuutusoikeus katsoo, että A:lle
tauon aikana hänen ollessaan tupakalla sattunut tapaturma ei ole
tapahtunut viranomaisen johdon ja valvonnan alaisessa työssä. Näin ollen
kysymyksessä ei ole eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin
otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksesta annetun lain 1 §:ssä
tarkoitettu työtapaturma.