Uusi Tuomioistuinvirasto aloittaa vuonna 2020

22.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Tuomioistuinvirastossa ylintä päätösvaltaa käyttää tuomarienemmistöinen johtokunta ja käytännön toiminnasta vastaa päätoiminen ylijohtaja.

Tuomioistuinten riippumattomuutta
lujittava Tuomioistuinvirasto aloittaa toimintansa vuonna 2020. .

Virastolle siirtyy suurin osa tällä hetkellä oikeusministeriössä
hoidettavista keskushallintotehtävistä. Tuomioistuinviraston tehtävänä
on huolehtia tuomioistuinlaitoksen toimintaedellytyksistä,
tuomioistuinten toiminnan kehittämisestä, tulosohjauksesta,
suunnittelusta ja tukemisesta. Virasto toimii oikeusministeriön
hallinnonalalla, mutta on itsenäinen keskusvirasto, joka palvelee koko
tuomioistuinlaitosta.

Viime syksynä tehdyn linjauksen mukaisesti Tuomioistuinvirasto sijoitetaan Vantaalle.

Oikeusministeriö huolehtii jatkossakin tuomioistuinlaitokseen
liittyvistä valtioneuvostotason tehtävistä, kuten strategisesta ja
taloudellisesta ohjauksesta sekä säädösvalmistelusta.