TEM: Työehtodirektiiviä koskeva ehdotus etenee

11.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan parlamentti, neuvoston puheenjohtajamaana toimiva Romania ja komissio pääsivät ns. trilogi-neuvotteluissa alustavaan sopuun työehtodirektiiviä koskevasta ehdotuksesta

Direktiivin tarkoituksena on parantaa
etenkin epävarmimmissa työsuhteissa työskentelevien asemaa edistämällä
turvatumpia ja ennakoitavampia työehtoja.

Työntekijöiden oikeutta
saada tietoa työnteon ehdoista parannettaisiin. Direktiiviin sisältyisi
myös koeajan enimmäispituutta ja kilpailevan toiminnan kieltoa koskevaa
sääntelyä. Vaihtelevaa työaikaa noudatettaessa työntekijän
mahdollisuuksia varautua tuleviin työvuoroihin parannettaisiin
edellyttämällä työvuoron tarjoamista riittävän ajoissa ennen työvuoron
alkua. Lisäksi direktiiviehdotus sisältää säännökset, joilla pyritään
varmistamaan direktiivin tehokas täytäntöönpano ja työntekijän riittävät
oikeusturvakeinot.

Direktiivin lopullinen hyväksyminen edellyttää vielä Euroopan parlamentin ja ministerineuvoston hyväksymistä.

Lisätietoa