TEM: EU:ssa päästy sopuun työelämän tasapainodirektiivistä

5.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi Coreperin käsittelyssä ehdotuksen lopulliseksi sopuratkaisuksi työelämän tasapainodirektiivistä. Siinä säädellään isyysvapaasta, vanhempainvapaasta, omaishoitovapaasta ja joustavista työjärjestelyistä

Isyysvapaa

Isille, tai jos
kansallisessa lainsäädännössä on tunnustettu toinen vanhempi, tulee
oikeus vähintään 10 päivän isyysvapaaseen. Oikeudelle ei saa asettaa
työssäoloaikaehtoa. Korvaus on sairauspäivärahan mukaisella tasolla.
Korvaukselle saa asettaa kuuden kuukauden työssäoloaikaehdon.

Vanhempainvapaa

Kullakin
vanhemmalla on oikeus neljän kuukauden mittaiseen vanhempainvapaaseen,
joka voi ulottua siihen asti, kunnes lapsi täyttää kahdeksan vuotta.
Jäsenvaltiot saavat päättää lapsen iästä.

Kaksi kuukautta
vanhempainvapaasta on ei-siirrettävää. Vapaata voi pyytää joustavin
järjestelyin, ja joustavista järjestelyistä jäsenvaltiot voivat päättää
itse. Jos työnantaja kieltäytyy joustavista järjestelyistä, on tämä
perusteltava kirjallisesti. Korvauksesta jäsenvaltiot saavat päättää.
Korvaus on uutta EU:n tasolla. Maksu tai korvaus tulee asettaa siten,
että se helpottaa kummankin vanhemman vanhempainvapaan käyttöä.

Omaishoitovapaa

Direktiivi
sisältää oikeuden viiden päivän mittaiseen, vuosittaiseen
omaishoitovapaaseen joustavalla tavalla. Jäsenvaltiot saavat päättää
tarkemmin soveltamisalasta ja ehdoista. Omaishoitovapaaseen ei liity
korvausta.

Joustavat työaikajärjestelyt

Tämä tarkoittaa
oikeutta pyytää työpaikalla työ- ja perhe-elämän yhdistämistä
helpottavia järjestelyjä työajoissa. Oikeus koskee omaishoitajia ja
vanhempia, joilla on alle 8-vuotiaita lapsia. Jäsenvaltiot eivät saa
rajoittaa pyyntöjen määrää. Oikeudelle voidaan asettaa kuuden kuukauden
työssäoloaikaehto.

Lisätietoa