Suomessa pysyvästi asuvaa unionin kansalaista ei voitu luovuttaa unionin ulkopuolelle

13.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ennen lausunnon antamista KKO oli pyytänyt asiassa ennakkoratkaisun Euroopan unionin tuomioistuimelta

Korkein
oikeus on antanut oikeusministeriölle lausunnon, jonka mukaan
Venäjällä rikoksesta tuomittua Liettuan ja Venäjän kansalaista ei saanut
luovuttaa Venäjälle rangaistuksen täytäntöönpanoa varten.

Tapauksessa KKO katsoi luovutettavaksi vaaditun henkilön
perhesiteiden ja pitkäaikaisen Suomessa asumisen perusteella asuvan
Suomessa pysyvästi ja integroituneen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Ennen lausunnon antamista KKO oli pyytänyt asiassa ennakkoratkaisun
Euroopan unionin tuomioistuimelta (EUT). EUT:n mukaan jäsenvaltiossa
pysyvästi asuvaa unionin kansalaista on tällaisessa luovuttamisasiassa
kohdeltava samalla tavalla kuin jäsenvaltion omia kansalaisia.

Oma lainsäädäntömme kieltää Suomen kansalaisten luovuttamisen. KKO
päätyi siksi esittämään lausunnossaan, ettei luovuttamispyyntöön tule
suostua.