Selvitys: Hovioikeudessa muutetaan merkittävästi ratkaisuja noin 27-28 prosentissa tapauksista

1.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Selvitys jatkokäsittelylupajärjestelmän käyttöönotosta ja soveltamisalan laajentamisen vaikutuksista hovioikeuksissa

Selvityksessä tarkastellaan hovi- ja käräjäoikeuksien toimintaa vuosina
2009–2017 kuvaavien tilastoaineistojen valossa sitä, onko
jatkokäsittelylupajärjestelmä toiminut odotetulla tavalla. Tällä
hetkellä noin kolme neljästä hovioikeuteen saapuneesta asiasta kuuluu
jatkokäsittelyluvan piiriin, ja hieman yli puolet asioista saa
jatkokäsittelyluvan.

Kaikista ratkaisuista noin kolmasosa on kielteisiä
jatkokäsittelylupapäätöksiä. Hovioikeuksiin saapuneiden asioiden määrä
on laskenut seuranta-aikana selvästi, mikä selittyy sekä
käräjäoikeuksien rikosasioiden määrän laskulla että laajoista
riita-asioista valittamisen vähentymisellä.

Hovioikeudessa merkittävästi
muutettujen ratkaisujen osuus on pysynyt koko seuranta-ajan noin 27-28
prosentissa. Tämä viittaa siihen, että jatkokäsittelylupia ei ole
hylätty sellaisilta jutuilta, jotka olisivat täystutkinnassa päätyneet
lopputuloksen merkittävään muutokseen. Hovioikeuksien käsittelyajat ovat
nopeutuneet jonkin verran jatkokäsittelylupajärjestelmän myötä, ja
erityisesti sovellusalan laajentamisen jälkeen saapuneissa asioissa
käsittelyajat ovat aikaisempaa lyhempiä.

Selvitys PDF (1,4 Mt )