Myötäpuolen valitus hovioikeuteen ei estä ennakkopäätösvalitusta korkeimpaan oikeuteen

27.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:15

Muutoksenhaku – Ennakkopäätösvalitus

X oli toiminut käräjäoikeudessa A:n
avustajana tämän ajaessa yksin syytettä B:tä vastaan. Käräjäoikeus oli
hylännyt A:n ajaman syytteen ja velvoittanut X:n oikeudenkäymiskaaren 21
luvun 6 §:n nojalla yhteisvastuullisesti A:n kanssa korvaamaan B:n
oikeudenkäyntikulut.

X haki hänelle tuomitun
oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuuden osalta muutosta
ennakkopäätösvalituksella Korkeimmalta oikeudelta. A haki käräjäoikeuden
tuomioon muutosta muun ohella saman korvausvelvollisuuden osalta
hovioikeudelta.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä
perusteilla katsottiin, ettei estettä ennakkopäätösvalitusta koskevan
valituslupahakemuksen tutkimiselle ollut huolimatta X:n ja A:n
muutoksenhakujen eriytymisestä kahteen eri oikeusasteeseen. (Ään.) Vrt.
KKO:2012:84