Markkinaoikeus määräsi kaupungeille seuraamusmaksut hankintalain vastaisista suorahankinnoista

18.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa KKV on esittänyt seuraamusmaksujen määräämistä lainvastaisista suorahankinnoista.

Markkinaoikeus on 12.2.2019 määrännyt Kilpailu- ja
kuluttajaviraston (KKV) esitysten mukaisesti 20 000 euron
seuraamusmaksut sekä Loviisan että Jämsän kaupungeille EU-kynnysarvot
ylittävistä hankintalain vastaisista suorahankinnoista.

Markkinaoikeus ratkaisi nyt ensimmäistä kertaa tapauksen, jossa KKV
on esittänyt seuraamusmaksujen määräämistä lainvastaisista
suorahankinnoista. KKV sai toimivallan valvoa hankintalain noudattamista
1.1.2017.

Sidosyksikössä ei saa olla yksityistä pääomaa

Loviisan kaupunki osti hankintailmoitusta julkaisematta helmikuussa
2017 Posintra Oy:ltä elinkeinoelämän kehityspalveluita vuoden 2017
loppuun asti kestävällä sopimuksella. Posintran osakkaina on Loviisan
kaupungin lisäksi muun muassa yksityisiä yrityksiä, eivätkä hankintalain
sidosyksikköjä koskevat säännökset näin ollen sovellu Loviisan
kaupungin Posintralta tekemiin hankintoihin. Yhtiöt, joissa on
yksityistä pääomaa, eivät ole hankintalaissa tarkoitettuja
sidosyksiköitä, joilta voidaan hankkia tavaroita tai palveluja
kilpailuttamatta.

Markkinaoikeus vahvisti 12.2.2019 antamassaan ratkaisussa, että
Loviisan kaupungin suorahankinta on tehty vuonna 2017 ja että virastolla
on ollut toimivalta esityksen tekemiselle. Ratkaisun mukaan
suorahankinta on ollut lainvastainen, ja markkinaoikeus määräsi KKV:n
esityksen mukaisesti Loviisan kaupungin maksamaan valtiolle 20 000 euron
seuraamusmaksun.

Olennaiset sopimusmuutokset vaativat uudelleenkilpailutuksen

Posti Oy sai Jämsän kaupungin liikelaitoksen ruoka- ja
kotiateriakuljetuspalvelut hoidettavakseen vuonna 2016 toteutetun
kilpailutuksen perusteella. Jämsän kaupunki muutti 1.7.2017 alkaen
hankintasopimusta nostamalla tuntihintoja ja puolittamalla kuljetusten
määrän. Lisäksi kuljetukset ajoittuivat uuden sopimuksen myötä toiseen
vuorokaudenaikaan. KKV:n mukaan Jämsän kaupunki rikkoi hankintalakia
jättämällä kotiateriakuljetuspalvelut uudelleenkilpailuttamatta, ja kyse
oli näin ollen hankintalain vastaisesta suorahankinnasta.

Markkinaoikeus katsoi 12.2.2019 antamassaan ratkaisussa, että
sopimusmuutosten arviointiin tuli soveltaa vuonna 2017 voimaan tullutta
lakia ja että sopimusmuutokset olivat olennaisia. Markkinaoikeuden
mukaan muutoksista ei ollut sovittu tarpeeksi yksityiskohtaisesti
alkuperäisissä sopimuksissa, eikä muutoksia voitu myöskään perustella
yllättävillä olosuhdemuutoksilla. Markkinaoikeus määräsi KKV:n esityksen
mukaisesti Jämsän kaupungin maksamaan valtiolle 20 000 euron
seuraamusmaksun.