Markkinaoikeuden ensimmäiset viisi vuotta IPR-tuomioistuimena – selvitys kokemuksista

25.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

IPRinfo pyysi IPR-asianajajilta ja IPR-asiamiehiltä sekä tuomioistuinten edustajilta kommentteja markkinaoikeuden tähänastisesta toiminnasta ja tulevaisuuden näkymistä.

Markkinaoikeuden tuomareiden on myös katsottu ottaneen selkeästi
aktiivisemman roolin verrattuna siihen, kuinka IPR-asioita käsiteltiin
aiemmin Helsingin käräjäoikeudessa.

Asiamiesten vastauksissa nousee lisäksi esille suullisten käsittelyjen
vähäinen määrä IPR-valitusasioissa, erityisesti patentti- ja
hyödyllisyysmallivalituksissa. Suullinen käsittely on järjestetty näissä
asioissa vain silloin, kun markkinaoikeus on katsonut sille olevan
tarvetta ja ne ovatkin rajoittuneet lähinnä henkilötodistelun
vastaanottamiseen.