Liiketoimintakieltoa koskeva valtakunnan laki on voimassa myös Ahvenanmaalla

23.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2019:4 Näringsförbud Lagstiftningsbehörighet – Åland Liiketoimintakielto Lainsäädäntövalta – Ahvenanmaa

Fråga om huruvida näringsförbud faller inom rikets eller landskapet Ålands lagstiftningsbehörighet och huruvida näringsförbud på Åland kan meddelas på basis av lagen om näringsförbud (13.12.1985/1059).

Kysymys siitä, kuuluuko liiketoimintakieltoa koskeva lainsäädäntövalta valtakunnan vai Ahvenanmaan maakunnan toimivaltaan sekä siitä, voidaanko liiketoimintakielto Ahvenanmaalla määrätä liiketoimintakiellosta annetun lain (13.12.1985/1059) nojalla.