KKO: Vuonna 1895 ikuiseksi tehty sopimus oli irtisanottavissa

13.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:13

Sopimus – Olosuhteiden muuttuminen – Sopimuksen irtisanominen – Sopimuksen sitovuus
Vahingonkorvaus

Kotitarvemyllyjen osakkaat olivat
vuonna 1895 myyneet kiinteistönkaupoilla myllykiinteistöt ja
koskiosuudet. Kauppakirjoissa oli sovittu myyjien ikuisista
vastikkeettomista jauhatusoikeuksista. Sopijapuoleksi tullut yhtiö oli
kesäkuussa 2011 irtisanonut jauhatusoikeuksia koskevat sopimukset
päättymään saman vuoden loppuun mennessä, jolloin yhtiön omistaman
myllyn toiminta päättyi. Osa osakkaista vaati kanteella ensisijaisesti
jauhatusoikeuden pysyttämistä ja toissijaisesti korvauksia sopimuksen
oikeudettomasta irtisanomisesta.

Korkeimman oikeuden ratkaisusta
ilmenevin perustein katsottiin, että yhtiöllä oli ollut oikeus irtisanoa
sopimus ja että yhtiön käyttämä irtisanomisaika oli ollut kohtuullinen.