Euroopan unionin neuvosto: Viisumipolitiikka: viisumisäännöstön muutokset vahvistettu neuvostossa

20.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU päivittää viisumisääntöjään helpottaakseen laillisten matkailijoiden tilannetta ja ottaakseen käyttöön lisäkeinoja vastata laittoman muuttoliikkeen asettamiin haasteisiin

EU-suurlähettiläät vahvistivat tänään neuvoston puolesta Euroopan
parlamentin ja neuvoston puheenjohtajamaan Romanian edustajien
saavuttaman epävirallisen yhteisymmärryksen ehdotuksesta muuttaa
viisumisäännöstöä.

Laillisten matkustajien tilanne helpottuu

Uusilla säännöillä nopeutetaan ja selvennetään laillisia matkustajia koskevia menettelyjä muun muassa seuraavasti:

  • viisumihakemuksen voi tehdä 6 kuukautta ennen matkaa mutta viimeistään 15 päivää ennen matkaa
  • hakulomakkeen voi täyttää ja allekirjoittaa sähköisesti
  • otetaan käyttöön yhdenmukaiset säännöt toistuvaisviisumin
    myöntämiseen: hakijoille, joilla on moitteeton viisumihistoria, voidaan
    myöntää toistuvaisviisumi, jonka voimassaoloaika pitenee vaiheittain
    1 vuodesta 5 vuoteen

Käsittelykulut katetaan

Viisumimaksu korotetaan 80 euroon. Näin jäsenmaat pystyvät paremmin
kattamaan hakemusten käsittelykulut, mutta maksu ei ole niin suuri, että
se estäisi hakemasta viisumia.

Asetuksessa otetaan myös käyttöön järjestely, jolla arvioidaan joka kolmas vuosi viisumimaksun tarkistustarvetta.

Laittomien muuttajien takaisinottoon liittyvää yhteistyötä tehostetaan

Asetuksen uskotaan myös parantavan takaisinottoon liittyvää
yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, sillä siinä otetaan käyttöön uusi
mekanismi, jonka avulla viisumipolitiikalla vaikutetaan takaisinottoon.