Euroopan unionin neuvosto: Lisää avoimuutta kaupankäyntiin verkkoalustoilla

21.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

EU ottaa käyttöön uusia sääntöjä, jotka tarjoavat yrityksille avoimemman, oikeudenmukaisemman ja ennakoitavamman verkkoalustaympäristön sekä toimivan oikeussuojajärjestelmän

Coreperissa 20.2 kokoontuneet jäsenmaiden suurlähettiläät hyväksyivät
Euroopan parlamentin kanssa 13. helmikuuta saavutetun alustavan
yhteisymmärryksen asetusehdotuksesta, joka käsittelee verkkoalustojen ja
niiden kautta liiketoimintaansa harjoittavien yritysten suhteita.

Asetuksen päällimmäinen tavoite on luoda oikeudellinen kehys, jolla verkkoalustojen yrityskäyttäjille taataan avoimet ehdot sekä todelliset mahdollisuudet oikeussuojaan silloin, kun verkkoalustat eivät noudata näitä ehtoja.

Asetus
kattaa verkkoalustat, kuten verkossa toimivat markkinapaikat,
sovellusohjelmistojen kaupat ja/tai sosiaalisen median sekä hakukoneet
riippumatta niiden sijoittautumispaikasta, jos ne tarjoavat palveluita
EU:hun sijoittautuneille yrityskäyttäjille ja tavaroita ja palveluja
kuluttajille, jotka myös ovat EU:ssa.