Euroopan komissio: Verkko-ostaminen: Komissio ja kuluttajansuojaviranomaiset vaativat selkeitä tietoja hinnoista ja alennuksista

22.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eri puolella EU:ta tarkastetuista verkkokauppasivustoista useilla annetaan kuluttajille epäselvää tietoa hinnoista ja alennuksista

Euroopan komissio ja kansalliset kuluttajansuojaviranomaiset julkaisevat
tänään tulokset EU:n laajuisesta 560 verkkokauppasivuston
tarkastuksesta. Tarkastelluilla sivustoilla tarjotaan monenlaisia
tavaroita, palveluja ja digitaalista sisältöä, kuten vaatteita,
jalkineita, tietokoneohjelmia tai pääsylippuja. Näistä sivustoista noin
60 prosentilla ilmeni EU:n kuluttajansuojasääntöjen noudattamiseen
liittyviä sääntöjenvastaisuuksia, jotka koskivat pääasiassa hintojen ja
erikoistarjousten esittämistapaa.

Kuluttajaviranomaiset epäilivät, että yli 31 prosentilla alennuksia
tarjoavista verkkosivustoista erikoistarjoukset eivät ole aitoja, tai ne
katsoivat, että alennushinnan laskentatapa oli epäselvä.

Lopullinen
hinta maksuhetkellä oli 211 verkkosivustolla korkeampi kuin alun perin
tarjottu hinta. Näistä kauppiaista 39 prosenttia ei antanut
asianmukaista tietoa pakollisista lisämaksuista, joita aiheutuu
toimituksesta, maksutavasta, varausmaksuista ja muista vastaavista
lisistä. EU:n kuluttajalainsäädännössä velvoitetaan kauppiaat
sisällyttämään hintoihin kaikki pakolliset kustannukset, ja jos näitä
kustannuksia ei voida laskea etukäteen, asiakkaalle on vähintään
ilmoitettava selkeästi niiden olemassaolosta.

Muita tiedonantovaatimuksiin liittyviä sääntöjenvastaisuuksia:

 • Tarkastetuista 560 verkkosivustosta 59 prosenttia laiminlöi velvollisuutensa lisätä sivustolleen linkki verkkovälitteiseen riidanratkaisufoorumiin,
  kuten EU:n lainsäädännössä edellytetään. Verkkovälitteinen
  riidanratkaisufoorumi antaa kuluttajille ja kauppiaille mahdollisuuden
  ratkaista riidat ilman tuomioistuinkäsittelyä.
 • Lähes
  30 prosentilla verkkosivustoista havaittiin kuluttajien
  peruuttamisoikeutta koskeviin tietoihin liittyviä
  sääntöjenvastaisuuksia. EU:n lainsäädännön mukaan kuluttajille on
  ilmoitettava selkeästi peruuttamisoikeudesta, kun he tekevät
  verkko-ostoksia.

Lisätietoa