Euroopan komissio helpottaa terveystietojen saamista turvallisesti valtioiden rajojen yli

5.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Komissio esitti tänään suosituksia turvallisista järjestelmistä, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden tutustua sähköisiin terveystietoihinsa kaikissa jäsenvaltioissa

Euroopan kansalaisten mahdollisuudet tutustua sähköisiin
terveystietoihinsa vaihtelevat tällä hetkellä merkittävästi EU-maiden
välillä. Joidenkin maiden kansalaiset pystyvät tutustumaan joihinkin
sähköisiin terveystietoihinsa maan sisällä tai rajojen yli, mutta toiset
pääsevät tutustumaan digitaalisiin asiakirjoihin vain rajoitetusti tai
eivät lainkaan. Tästä syystä komissio esitti tänään suosituksia, joilla
helpotetaan asiakirjojen saatavuutta valtioiden rajojen yli
turvallisesti ja täysin yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Jäsenvaltiot ovat jo alkaneet asettaa joitakin sähköisistä
terveystiedoista saataville ja vaihdettavaksi valtioiden rajojen yli.
Suomen kansalaiset ovat voineet ostaa 21. tammikuuta 2019 lähtien
lääkkeitä sähköisellä lääkemääräyksellä Virosta, ja luxemburgilaiset lääkärit voivat pian tutustua tšekkiläisten potilaiden potilaskertomuksiin.

Tämänpäiväisissä suosituksissa ehdotetaan, että jäsenvaltiot
ulottavat toimet kolmelle uudelle terveystietojen alalle eli
laboratoriotesteihin, kotiuttamislausuntoihin sekä kuviin ja
kuvantamislausuntoihin. Aloitteella luodaan myös pohjaa teknisille
eritelmille, joita olisi käytettävä terveystietojen vaihdossa kussakin
tapauksessa.

Lisätietoa