Avustuspetoksella aiheutetuksi korvattavaksi vahingoksi katsottiin koko valtionavun määrä

6.2.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:9

Vahingonkorvaus – Rikosvahingon korvaaminen – Korvattava vahinko – Puhdas varallisuusvahinko – Korvauksen sovittelu

A oli toimiessaan yleishyödyllistä
rakennuttamista harjoittaneen säätiön ja useiden säätiön omistamien
kiinteistöosakeyhtiöiden hallituksen puheenjohtajana antanut
rahoitustuesta päättäneelle Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle
(ARA) vääriä tietoja avustuksia haettaessa ja jättänyt ilmoittamatta
oikeita tietoja toteutuneista kustannuksista ja niitä vastaavasta
rahoituksesta. A on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla 12 törkeästä
avustuspetoksesta.

Korkein oikeus katsoi, että jos tukivarojen
todellinen käyttötarkoitus olisi ollut ARA:n tiedossa, rahoitustukea ei
olisi myönnetty lainkaan. Näin ollen A:lle syyksi luetuista rikoksista
aiheutunut vahinko oli myönnetyn tuen määräinen.
Kiinteistöosakeyhtiöiden omistukseen tulleita rakennuksia ja sosiaalisen
asuntotuotannon tavoitteiden osittaista täyttymistä ei voitu pitää
sellaisena rikastumiskiellon tarkoittamana taloudellisena etuna, joka
vähentäisi vahingonkorvauksen määrää. (Ään.)

Kysymys myös tahallisella rikoksella aiheutetun vahingonkorvauksen sovittelusta.