Vastaajan kotiosoitteeseen tilattu huume katsottiin hänen tilaamakseen

15.1.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2019:2

Todistelu – Näytön arviointi
Huumausainerikos

A:ta syytettiin
huumausainerikoksesta sillä perusteella, että hän oli tuonut maahan
huumausainetta. A:n nimellä ja kotiosoitteella oli postitse saapunut
ulkomailta kirjelähetys, joka oli sisältänyt 250 kappaletta 25C-NBOMe
-huumausainetta sisältäviä lappuja. A kiisti tilanneensa lähetystä tai
tietävänsä siitä mitään.

Korkein oikeus katsoi ratkaisusta
ilmenevillä perusteilla, ettei A:n syyllisyydestä huumausainerikokseen
jäänyt varteenotettavaa epäilyä. Ks. KKO:2018:3